Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

posterestante
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathinkmore thinkmore
posterestante
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
posterestante
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viakoloryzacja koloryzacja
posterestante
Reposted fromshakeme shakeme viaahuramazda ahuramazda
posterestante
3502 128e
Reposted fromoutoflove outoflove viapoisoned-life poisoned-life
posterestante
4884 b3d4
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadusielecc dusielecc
posterestante
8035 5bbe
Reposted fromzciach zciach vialavie lavie

February 10 2018

posterestante
Reposted fromirmelin irmelin viaHypothermia Hypothermia
posterestante
7625 8d25
Reposted fromrof rof viaHypothermia Hypothermia

January 23 2018

posterestante
2611 da49
Reposted fromursa-major ursa-major viafelicka felicka
9702 a30b 500

noisemx:

Lindsey Kustusch - Bathroom Portraits series.

Reposted fromanshiel anshiel viascorpix scorpix
5594 165f 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafelicka felicka

February 20 2017

posterestante

July 10 2015

1240 9279

pilvur:

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Reposted fromzielony92 zielony92 viafelicka felicka
posterestante
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viamyfuckingreality myfuckingreality
posterestante
5658 e066
Reposted fromlittlefool littlefool viarainbowarrior rainbowarrior

July 06 2015

posterestante
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablablablabla blablablabla
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamadadream madadream
posterestante
5399 d406
Reposted fromMissGinger MissGinger viarational rational
posterestante
1851 e85c
Reposted frommisza misza viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl