Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

posterestante

July 10 2015

1240 9279

pilvur:

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Reposted fromzielony92 zielony92 viafelicka felicka
posterestante
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viamyfuckingreality myfuckingreality
posterestante
5658 e066
Reposted fromlittlefool littlefool viarainbowarrior rainbowarrior

July 06 2015

posterestante
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablablablabla blablablabla
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamadadream madadream
posterestante
5399 d406
Reposted fromMissGinger MissGinger viarational rational
posterestante
1851 e85c
Reposted frommisza misza viafelicka felicka

July 04 2015

posterestante
5378 bb4f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamagolek22 magolek22

July 03 2015

posterestante
Reposted fromszycha szycha viamyfuckingreality myfuckingreality
posterestante
9825 aebf 500
Reposted fromroxanne roxanne
posterestante
6712 5c74
sztuczne fiołki <3
posterestante
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viaaqq aqq
posterestante
5845 d2c6 500
Reposted fromcorvax corvax viapannakies pannakies
posterestante
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viadian364 dian364
posterestante
0037 8a69
Reposted fromnazarena nazarena
posterestante
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq vianiedokonca niedokonca
posterestante
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
posterestante
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl