Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

posterestante
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
posterestante
posterestante
posterestante
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viaakrew akrew

July 02 2015

posterestante
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

July 01 2015

posterestante
9155 5b5a
Reposted frombwana bwana viablackheartgirl blackheartgirl
posterestante

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaszelestyna szelestyna
posterestante

June 28 2015

posterestante
posterestante

Le Pianoquarium

Rage

FiddleBack

Swamp of Soap

Voice of Crystal

Everlasting Blues
Cyril Rolando

June 27 2015

posterestante
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock vialifeless lifeless
5277 08d0 500
posterestante
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

posterestante
posterestante
4931 31d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
posterestante
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viarainbowarrior rainbowarrior
posterestante
posterestante
posterestante
1704 b5bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl