Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

posterestante
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacziczi cziczi
2404 cccd 500

April 24 2018

posterestante
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful vianikotyna nikotyna
posterestante
2821 bde2
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaHypothermia Hypothermia
posterestante
3665 b83f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
posterestante
3627 9ded 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaHypothermia Hypothermia

March 31 2018

posterestante
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathinkmore thinkmore
posterestante
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
posterestante
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viakoloryzacja koloryzacja
posterestante
Reposted fromshakeme shakeme viaahuramazda ahuramazda
posterestante
3502 128e
Reposted fromoutoflove outoflove viapoisoned-life poisoned-life
posterestante
4884 b3d4
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadusielecc dusielecc
posterestante
8035 5bbe
Reposted fromzciach zciach vialavie lavie

February 10 2018

posterestante
Reposted fromirmelin irmelin viaHypothermia Hypothermia
posterestante
7625 8d25
Reposted fromrof rof viaHypothermia Hypothermia

January 23 2018

posterestante
2611 da49
Reposted fromursa-major ursa-major viafelicka felicka
9702 a30b 500

noisemx:

Lindsey Kustusch - Bathroom Portraits series.

Reposted fromanshiel anshiel viascorpix scorpix
5594 165f 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl