Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

posterestante
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss
posterestante
5710 d9fb 500
Reposted fromrol rol viahavingdreams havingdreams
Sponsored post
feedback2020-admin

June 13 2018

posterestante
Reposted fromFlau Flau viabamboocha bamboocha
posterestante
2331 70b9
Reposted fromhagis hagis viablackdrama blackdrama
posterestante
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viabeliveinme beliveinme
posterestante
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viamadadream madadream
posterestante
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
posterestante
3769 6798 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
3452 628d 500

justbmarks:

One of the most interesting abandoned places - Church in St. Etienne, France

via reddit

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaMoet Moet
posterestante
7821 bab2 500
sorry
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMoet Moet
2384 745b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMoet Moet
posterestante
posterestante
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viaMoet Moet
posterestante

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

posterestante
2605 c64d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viadusz dusz
posterestante
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadusz dusz
posterestante
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
posterestante
6731 2eee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...